Site Overlay

Acasa

NOT A CHILDREN’S GAMES

Alytus City Theater (Lituania / Lithuania)
Click

ALBA

THEÂTRE DU MOUVEMENT (Franța / France)
Click

THE HEART OF DON JUAN

Scena Kalejdoscop (Polonia / Poland)
Click

M MEANS MAGRITTE

blackSKYwhite (Rusia / Russia)
Click

SMOKE LIKE A MAN

Yafit Levi (Israel / Israel)
Click

JULIUS CAESAR

Forssane el Rokeh (Algeria / Algeria)
Click

HAMLET

Brite Theater (Anglia/Islanda / UK/Iceland)
Click

CUBE

Laterna Magika (Cehia / Czech Republic)
Click

IN TRANZIT

IAPAR (India / India)
Click

OPERATIVI!

Eccentrici Dadaro (Italia / Italy)
Click

AFTER

Sangsangchangkko (Coreea de Sud / South Korea)
Click

PIATRA DIN CASĂ

Teatrul Toma Caragiu Ploiești (România / Romania)
Click

FAMILY LEAR

Theater Company Gabyun (Coreea de Sud / South Korea)
Click

MEDEA FANTASY

The Nomad Production (Coreea de Sud / South Korea)
Click

Festivalul Artelor Spectacolului Târgoviște, Babel, care a ajuns la cea de-a IX-a ediție, este organizat de Teatrul Tony Bulandra susținut de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgoviște. În 2019, tema care va reuni sub cupola sa toate spectacolele și manifestările culturale din perioada 03 – 09 iunie este „Imagine”.

Conceptul de „imagine” a cucerit lumea contemporană. Cuvintele s-au topit în fața forței cadrelor care se succed cu rapiditate pe toate mediile online și a tuturor instantaneelor artistice culese din lumea largă. Adesea, spectatorii pot alege să meargă la un spectacol doar dacă i-au cucerit pozele făcute în timpul lui, uneori chiar fără să se intereseze asupra echipei artistice sau a subiectului abordat.

Întrebarea este cât de mult poate teatrul, odată o artă a cuvântului, să se adapteze domniei imaginii? Am ales să aflăm la cea de-a IX-a ediție a Babel FAST, prin producțiile selectate care vin din țări precum: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Grecia, Croația, Germania, Bulgaria, Spania, Austria, Coreea de Sud și Lituania.

Festivalul Artelor Spectacolului de la Târgoviște, BABEL, s-a născut din dorința de a reda orașului aura pe care a avut-o timp de mai bine de 300 de ani, în care a fost reședința domnească a Țării Românești și a reprezentat un reper politic, economic și cultural.

Mitul biblic al turnului Babel capătă înțelesul dorinței omului de a cunoaște Absolutul, de a atinge perfecțiunea din care el însuși este o „bucățică”. Totodată, Babel este momentul zero al diversității. Babel-ul teatral și artistic este un mod de a atinge Cerul nu printr-o construcție din cărămidă sau din betonul care a devenit principalul mediu înconjurător, ci prin ceva mult mai trainic: prin comuniune sufletească. Exprimarea artistică este limba sufletului în al cărei dicționar apar mereu noi și noi cuvinte.

F.A.S.T cuprinde atât neologismele artistice, dar păstrează și dulci arhaisme. FAST are și el dublu sens, îmbogățind semnificația cuvântului „Babel”. În engleză înseamnă repede, așa cum se construia turnul, așa cum se scurg clipele, așa cum este ritmul societății actuale, mereu pe „fast forward”. În plus, fast-ul cultural îmbracă Teatrul „Tony Bulandra” pe întreaga perioadă a desfășurării festivalului. Este acel tip de fast (a se citi fie „strălucire”, fie „repede”) cât să îi determine pe spectatori, pe participanți, pe invitați și, nu în ultimul rând pe organizatori, să-i spună clipei: „Zăbovește încă, ești atât de frumoasă!”

Elementul care unește și face ca toate manifestările artistice să conveargă este tema dată fiecărei ediții.

The 9th edition of Babel F.A.S.T. International Performing Arts Festival, which takes place in Târgovişte, Romania, between 3rd and 9th of June 2019, is organized by the Tony Bulandra Theatre in partnership with the Mayoralty of Târgovişte City. This year, we would like to approach the following theme: `Image`.

The concept of Image has conquered the contemporary world. The words slowly melt in front of the force of frames and of all kind of artistic snapshots. How much can theatre, once an art of word, adapt to the reign of Image? We choose to find out at the 9th edition of Babel FAST through the selected productions.

International Performing Arts Festival of Târgoviște, Babel, was born out of the desire to retrieve the halo which the town had for almost 300 years, while being reign residency of The Romanian Country and a political, economic and cultural landmark.

The biblical myth of Babel Tower means the humanly longing to know the wholeness of the Universe, to reach the perfection of which man himself is part of. At the same time, Babel is the ground zero of diversity. The artistic and theatrical Babel is a certain way to touch the sky, not through brik or metal constructions that crowd the nowadays surroundings, but through something more solid and that is soul communion. The artistic expression is the language of the soul. In its dictionary always rise new words.

The acronym F.A.S.T comprises not only the artistic neologisms, but also keeps sweet archaisms. Fast understood as quick, as the tower was beeing built, as the moments in time pass, as the rhythm of the contemporary society, always fast and fast forward. Furthermore, fast (the Romanian word for splendour, luxury), the cultural luxury dresses up Tony Bulandra Theatre, during the whole period of the festival. It is that kind of „fast” (magnificence or quickness) that determines the spectators, the participants, the guests, and last, but not the least, the organizers to ask that flash of wit: „Ah, linger on, thou art so fair!” (Goethe, Faust)

The element that unites and makes all the artistic events meet is the theme of each edition.