Site Overlay

Alytus City Theatre

Alytus City Theater a fost fondat în 1988. Este singurul teatru profesionist din sudul Lituaniei, cu un repertoriu foarte variat. Activitățile teatrului includ spectacole pentru copii, adulți și tineri, precum și campanii sociale, programe educaționale și expoziții. Se bucură de numoeroase turnee naționale și internaționale.

«»

Alytus City Theater is the only professional drama theater in the whole region of Southern Lithuania. In the 29th season, a theater with a rich variety of performances-a variety of theater genres and formats-is looking for, creating and presenting the joy of creativity to the others. The theater troupe constantly performs not only in Alytus, but also intensively tours in Lithuania and internationally and already became a laureate of several theater festivals. Alytus city theater is reasonably called one of the largest cultural centers in the region of Southern Lithuania.


NU-I UN JOC DE COPII

Mama rezolvă cuvinte încrucișate, tatăl înjură, oameni virtuali se joacă de-a războiul, câinii latră la proprietarii lor, proprietarii își antrenează copiii și copiii interacționează cu colegii lor, încercând să nu joace un joc copilăresc. Aceasta este o caricatură a familiei moderne surprinsă de regizorul Albertas Vidžiūnas și de unul dintre cei mai scandaloși scriitori lituanieni – dramaturgul Herkus Kunčius, a cărui proză se caracterizează prin teme obscene, reprezentări șocante și lipsa de scrupule. Drama socială evidențiază actualitățile Lituaniei moderne și încorporează problemele relațiilor părinte-copil și ale interacțiunii dintre tineri. Spațiul de joc este un bloc de apartamente și locuri de joacă pentru copii. Unii joacă „războiul”, alții „doctorii”, iar ultimii zac beți și, la urma urmei, sub balcon există un cimitir unde lucrurile sunt de neînțeles… Aceste puteri recunoscute și asociative compun întreaga dramaturgie a spectacolului, ridicând semnificația de la nivelul unei singure familii la dimensiunea universală.

Spectacolul articulează subiectele cele mai sensibile ale neînțelegerii, agresivității, manipulării, cruzimii, lipsei de spiritualitate și introduce audiența în teatrul șocant și incomod. „Efecte speciale”, mijloace diferite de exprimare, violență psihologică și fizică adolescentă brutală vor dezvălui înstrăinarea societății. Cina în familie de Paște ar fi o sugestie directă a sacrificiului și a răscumpărării biblice, care va pune pe tuturor spectatorilor o întrebare fără răspuns: „De ce, pentru numele lui Dumnezeu?!”

«»

NOT A CHILDREN’S GAME

Mother solves crosswords, father swears, virtual people play a war, dogs bark on their owners, owners are training their children and the children interacts with their peers, trying not to play childish games…

This is a fairly realistic caricature of the modern family, created by the director Albertas Vidžiūnas and one of the most scandalous Lithuanian writers – the dramatist Herkus Kunčius, whose prose is characterized by obscene themes, shocking depiction and breaking of moral scruples. The performance is a sharp social drama that highlights the topicalities of modern Lithuania, incorporates the issues of parent-child relations and youth interaction. The performance space is a block of flats and „children’s games” that are played around it, i.e. not a childish communication or something left behind it. Some play a „war”, others „doctors”, and the third ones lie drunk – and after all – under the balcony there is a cemetery where things are incomprehensible … These recognizable and associative strengths makes the whole dramaturgy of the performance, rising the meaning from the household level to the universal dimension.

The performance articulates the most sensitive topics of (not)understanding each other, aggressiveness, manipulation, cruelty, lacking of spirituality, and introduces the audience to the shocking and uncomfortable theater. Eye-blowing images and „special effects”, different means of expression, brutal teenage psychological and physical violence will reveal the alienation of the society. The Easter family dinner would be a direct hint of biblical sacrifice and redemption, that will put all viewers a mind-blowing question: „For what why, for God’s sake ?”