Site Overlay

Cie Menteuses

Cie Menteuses este o companie belgiană fondată în anul 2015 de Sarah Devaux și Célia Casagrande-Pouchet.

Are o abordare sensibilă și teatrală asupra creației artistice. Constant căutând noi mijloace, încearcă să îndepărteze barierele dintre disciplinele spectacolelor live.  Are un limbaj scenic, care este profund, ridicat la cel mai înalt nivel. Coarda aeriană, principalul aparat al circului și al celor doi artiști este unul dintre aspectele sale importante. În inima lucrării lor, acest obiect ocupă de cele mai multe ori un spațiu metaforic care deschide tărâmul posibilităților și al extraordinarului. Suspendarea, căzătura, zborul și vidul co-există, în imaginea frământărilor și gândurilor noastre ca oameni.

«»

Cie Menteuses is a Belgian company founded in 2015 by Sarah Devaux and Célia Casagrande-Pouchet.

It has a sensitive and theatrical approach to creation. Constantly looking for new tools, it seeks to remove barriers between the disciplines of live performance. It has a scenic language that is deeply vertical and suspended. The aerial rope, main circus apparatus of the two artists, is one of the essential aspects of it. In the heart of their work, this object occupies an often metaphorical place which opens the field of possibilities and of the extraordinary. The suspension, the fall, the flight and the void co-exist, in the image of our concerns and thoughts as human beings.


PENTRU FANTOMELE NOASTRE

Gloria nu a fost niciodată o cântăreață suedeză sau o campioană de patinaj, dar visa la această realizare. Atârnată la înălțime în spațiu, simțindu-se stânjenită îmbrăcată exagerat, așteaptă să se întâmple ceva în viața ei. Buf! Are loc o cădere cu un zgomot surd!

O femeie tânără se află întinsă pe jos. Asemănarea este izbitoare.  O fi…ea?

«»

À NOS FANTÔMES

Gloria was never a Swedish singer or a figure skating champion, but she dreamed of it. Hanging in midair, looking uncomfortably overdressed, she’s waiting for things to happen. Thud! A free fall entrance happens.

A young woman lies on the ground. The resemblance is uncanny. Could it be… her?