Site Overlay

Forssane el Rokeh

Asociația teatrală Knights of the stage (Forssane el Rokeh) (Cavalerii scenei) se ocupă cu moștenirea lăsată de teatrul antic. A participat în peste 15 festivaluri și a primit premii naționale și internaționale.

«»

The theatrical Association Knights of the stage (Forssane el Rokeh) focuses on the ancient theatre heritage. It took part in 15 festivals and gained national and international awards.


JULIUS CAESAR

Conspiratorii îl conving pe prietenul lui Cezar, Brutus, să se alăture complotului lor de asasinat. Pentru a-l împiedica pe Cezar să câștige prea multă putere, Brutus și conspiratorii îl ucid în timpul Idelor lui Marte. Marc Antoniu luptă împotriva conspiratorilor și îi izgonește din Roma. Brutus și prietenul său, Cassius, pierd și se sinucid, lăsând pe Antoniu să guverneze Roma. Veți vedea această piesă într-o lectură modernă, unde aceleași evenimente se reflectă în realitatea politică pe care o trăim astăzi. Mesajul nostru este să nu participați niciodată la o conspirație, deoarece veți fi victima partenerilor voștri.

«»

JULIUS CAESAR

Jealous conspirators convince Caesar’s friend Brutus to join their assassination plot against Caesar. To stop Caesar from gaining too much power, Brutus and the conspirators kill him on the Ides of March. Mark Antony drives the conspirators out of Rome and fights them in a battle. Brutus and his friend Cassius lose and kill themselves, leaving Antony to rule in Rome. You will see this play in a modern reading, where the same events reflected on the political reality we live today, and our message does not participate in the plot never, because you will be the victim coming from your partners .