Site Overlay

International Association for Performing Arts and Research

Asociaţia Internaţională pentru Artele Spectacolului şi Cercetare (IAPAR) este o reţea de artişti şi profesionişti în domeniul artelor, ce vor să facă schimb de idei, să crească numărul oportunităţilor în comunitatea artiştilor şi să menţină legătura între toate elementele acesteia. IAPAR încurajează indenpendenţa şi deschiderea gândirii şi acţiunii interdisciplinare. Funcţionează ca Centrul Indian al Institutului Internaţional de Teatru. A fost infiinţat în 2013 şi de atunci, a iniţiat câteva proiecte şi a participat la multe festivaluri internaţionale şi a făcut parte din multe reţele de artişti.

«»

International Association for Performing Arts and Research (IAPAR) is a network of artists and arts professionals seeking to exchange ideas, increase opportunity within the arts community and connect all within it. IAPAR encourages independence and openness for inter-disciplinary thinking and action. It works as the Indian Centre of International Theatre Institute. It was established in 2013 and since then, has initiated several projects and has been a part of a lot of international festivals and networks.


 IN TRANSIT

„În Tranzit”, în regia lui Aditi Venkateshwaran, este un spectacol teatral de dans non-verbal care examinează reprezentarea mişcării sistemice şi subiective în perspectiva culturală contemporană  a corpurilor în mers, pe străzile din India. Spectacolul studiază intensitatea mişcărilor şi momentelor pe care le trăim pe stradă. Prin el se simte fizicul în tonuri puternice sau joase, o continuă căutare şi descoperire, tot ceea ce vedem în jurul nostru și nu putem uita, purtându-le în continuare în suflet.

«»

 IN TRANSIT

In Transit, directed by Aditi Venkateshwaran, is a non-verbal dance theatre performance that examines the representation of systemic and subjective movement in contemporary cultural looking at bodies in transit in India. The performance looks at the intensity of the movements & moments we experience on the streets. It senses the physicality in strong and soft tones, a constant searching and uncovering, everything we see around us that we cannot forget and carry within us.