Site Overlay

Laterna Magika

Laterna Magika și-a început istoria în anul 1958. Prima perioadă, creată de regizorul Alfréd Radok și scenografist Josef Svoboda, a început la expoziția mondială EXPO 58 din Bruxelles, Belgia. Programul prezentat în pavilionul cehoslovac a fost numit „Laterna magika” și, ulterior, și-a dat numele teatrului din Praga, reconstruit la 1959 după succesul mondial la EXPO. A doua perioadă a fost prezentată la EXPO 67 din Montreal, Canada, precum și la EXPO 70 din Osaka, Japonia, iar cu aceste spectacole teatrul a călătorit în lume.

La mijlocul anilor șaptezeci, Laterna Magika a devenit  parte a Teatrului Național din Praga, sub conducerea regizorului artistic Josef Svoboda, care a fost inițiatorul acestui mediu special, care nu folosește cuvintele ci doar combinația de proiecție de film și mass-media  de scenă – dans, sunet, lumini, pantomimă, teatru negru etc. Există un efort susținut care creează, până în prezent, chipul Laterna Magika – căutarea unui drum spre un teatru specific care să poată spune o poveste folosind variate teme și mijloace de comunicare.

«»

Laterna Magika counts its history since the year 1958. The first period, created by the director Alfréd Radok and stage-designer Josef Svobodabegan at the world exhibition EXPO 58 in Brussels, Belgium. The programm showed in the Czechoslovak pavilion was named ”Laterna magika” and later gave its name to the theatre in Prague, reconstructed at 1959 after the worldwide success on EXPO. The second period was presented on the EXPO 67 in Montreal, Canada and as well as on the EXPO 70 in Osaka, Japan and with these performances the theatre travelled the world.

In the mid–seventieth, Laterna Magika became part of the National Theatre in Prague, on the head with the artistic director Josef Svoboda, who was at the beginning of this special medium, which does not use the words, only the combination of film projection and life stage medias – dance, sound, lights, pantomime, black-theatre etc. There is a basic effort which is creating the face of Laterna Magika till today – searching of the way to a specific theatre which is able to narrate a story by using of different themes and medias as well.


CUBUL (CUBE)

„Cubul” este un spectacol de o oră, în cadrul proiectului de success LaternaLAB, Laterna Magika combinând imaginile de film cu spectacolele live. Se folosește de video mapping și de câteva proiectoare puse în diverse locuri. Compoziția vizuală se bazează pe motivul cubului, în toate variantele posibile ce ne înconjoară. Datorită structurii sale și posibilităților aduse de vizualizarea 3D, cubul Rubik va reprezenta unul dintre principalele motive. Printr-o scenografie foarte simplă și detaliată, proiecție centrată exact, e posibil să schimbi remarcabil perspectiva, mișcarea și suprafața, astfel afectând total spațiul, dinamismul și timpul. O coregrafie modernă și precisă îmbunătățește iluzia filmului și, viceversa, iluzia filmului susține mișcarea interpretului pe scenă.

«»

CUBE

”Cube” is an one-hour show within the successful LaternaLAB, a project that has primarily found inspiration in original Laterna Magika productions, blending together film images and live performance. It makes use of the current video mapping from several projectors placed in different spots. The visual composition draws upon the motif of the “cube”, in all kinds of possible variants that surround us. Owing to its structure and the potentialities provided by 3D visualisation, the Rubik’s Cube will represent one of the main motifs. By means of a very simple basic scenography and detailed, accurately focused projection, it is possible to markedly change its perspective, movement and surface, thus affecting the overall space, dynamism and time. A modern and precise choreography enhances the film illusion and, vice versa, the film illusion supports the performer’s movement on the stage.