Site Overlay

The Nomad Production

Producția Nomad este un grup înființat în 1997 bazat pe piesele de referință din anii ’20 și ’30 și care a explorat și explorează noi forme de teatru. În același timp, de-a lungul istoriei acestui teatru, membrii săi au cercetat esența dramaturgiei noi și vechi.

«»

The Nomad Production is a group founded in August 1997, centered on 20th and 30th theater major plays who has been exploring new theater forms. In the meantime, during the development of this theater, the members have been exploring the essence of the theater and the new theater forms.


FANTEZIA MEDEEI

Asemenea piesei originale de Euripide, Medeea noastră prezintă acte de răzbunare (crime împotriva copiilor, uciderea fiicei lui Creon) numai din cauză că a fost părăsită de Iason. Spectacolul este dinamic datorită intervenției corului, alter ego al Medeei. Chiar și în secolul XXI, problemele femeilor și conștiința lor de sine sunt privite cu prejudecată. Am propus o altă abordare, reinventând spectacolul pentru a transmite idei novatoare despre condiția femeii.

 

«»

MEDEA FANTASY

Just like the original written by Euripides, Medea shows the process of revenge (killing children, killing Creon’s daughter) because of the betrayal of her ex-husband, Yasson. The work was made dynamic by featuring a chorus, who is the alter ego of Medea. Even in the 21st century, women’s problems and their consciousness of themselves are surrounded by realistic ridges. In order to prepare alternatives, the show was reinvented to reflect innovative women’s views.