Site Overlay

Eccentrici Dadarò

Asociația Eccentrici Dadarò a fost înființată în 1997 dintr-o dorință de in-stabilitate: stabilitatea în încercarea de a da substanță și continuitate unui proiect, in-stabilitate în alegerea de a menține libertatea absolută a experimentelor de mișcare, încercând să nu se mulțumească cu stilul și lingvistica atinse anterior. Acest element de diversitate a dat posibilitatea creării de proiecte artistice ce vizează o audiență diferită și oferite cu un limbaj distinct: Teatru de Copii, Teatru de Stradă, Proză sunt în egală măsură domenii de cercetare a comunicării prin limbajul teatrului.

«»

The Association Eccentrici Dadarò was born in 1997 by a desire for in-stability: stability in an attempt to give substance and continuity to a project, in-stability in the choice of maintaining absolute freedom of expression experiments, trying not to settle on linguistically and stylistically as previously reached. This element of diversity has enabled the creation of artistic projects aimed at different audiences and offered with distinct languages: Children’s Theater, Street Theater, Prose are equal fields of research on communication through the language of Theater.

 


OPERATIVI!

Este vorba despre un German, un American și un Italian. Poate că la început pare o glumă, dar este o poveste adevărată. Trei clovni-soldați, supraviețuitorii războaielor istoriei vin să ridice un monument comemorativ al fiecărui război și să-și amintească câtă prostie a fost de-a lungul istoriei. Printre glume clasice (dar și unele suprinzătoare), neînțelegeri și trădări, să privești cu ochii tăi obișnuiți naivitatea clovnilor și slăbiciunea omului, să râzi de amândouă într-o piesă și să te gândești din nou la ea în drum spre casă, poate în fața televizorului sau când te uiți la știrile de zi cu zi.

«»

OPERATIVI!

It’s about a German, an American and an Italian man. It may seem the beginning of a funny joke, but it is a true story. Three clown-soldiers, survivors from all wars of history come to erect a war memorial for every war and remember how much stupidity there has been in history. Among classic and surprising gags, misunderstandings and betrayals, watching with our usual eyes the clowns’ naivety and the man’s weakness, to laugh at both in a play and to think again about it on our way home, maybe in front of the TV or while watching the usual TV news.