Site Overlay

Teatrul „Toma Caragiu”

Situat în Municipiul Ploiești, Teatrul “Toma Caragiu” este o instituție publică de spectacole, subvenționată de Primăria Ploiești, care are în componență sa trei secții: Teatrul de Drama, Teatrul de Revistă Majestic și Teatrul de Animație pentru Copii și Tineret „Imaginario”. Instituția are o istorie de 70 de ani ca teatru de repertoriu și a promovat atât dramaturgia românească, cât și pe cea universală, de la antichitate până la cea contemporană, încercând în permanență să îmbine repertoriul de largă accesibilitate cu formule spectaculare de avangardă.

«»

Being located in the Ploiești Municipality, The ”Toma Caragiu” Theatre is a public institution of spectacles, subsidized by the Ploiești City Hall, which is organized in three sections: The Drama Theatre, The Majestic Variety Theatre and the Animation Theatre for Children and Youngsters ”Imaginario”. The institution has a 70 years long history as a  repertory theatre and promoted both the Romanian dramaturgy and the universal one, from the ancient to the contemporary one, striving permanently to combine the widely accessible repertoire with the avant-garde dramatic forms.

 


PIATRA DIN CASĂ

Comedia Piatra din casa satirizează obiceiul micii boierimi din Moldova mijlocului de secol XIX de a transforma căsătoria într-un schimb, fiind privită ca o înțelegere între părinți cu privire la împărțirea zestrei, fără a ține cont de părerea copiilor, deși în discuție este viitorul lor. În jurul subiectului se conturează momente în care, prin comic de situație, de limbaj și de caracter, se dezvăluie personalitatea protagoniștilor și mentalitățile acelei perioade.

«»

THE BURDEN OF THE HOUSE

The comedy “The Burden of the House” satirizes the customs of the lower ranks of nobility from Moldavia in the middle of XIX century, which are those of transforming a wedding in an exchange, being seen as an understanding between parents regarding the division of the dowry, without taking into account the opinion of their children even though their future is the most affected. Around the main subject are springing moments where the humorous situations, language and character reveal the protagonists personality and the mentality of those times.