Site Overlay

Scena Kalejdoskop

Compania a fost înființată în 1999 în Cracovia de către actorul și regizorul Piotr Kulczyk. El se ocupă cu realizarea spectacolelor (în aer liber, de stradă, de costume) și cu producția de film (documentar, spot publicitar, videoclip muzical). Pasiunea și consecvența investite în realizarea fiecărui proiect a dus la câteva vârfuri teatrale: un spectacol stradal cu actori pe picioroange intitulat „Inima lui Don Juan”, prezentat în peste 200 de orașe poloneze, spectacolul “Circo Amaro” bazat pe misticismul oriental și un spectacol în aer liber pentru copii, intitulat “Graal”.

«»

Scena Kalejdoskope group was established in 1999 in Krakow. It was founded by the actor and director Piotr Kulczyk. He deals with the implementation of theatrical performances (outdoor, street and costume shows) and film production (documentary film, advertising film, music video). Passion and commitment in creating each project resulted in several theatrical hits: a street-outdoor performance featuring actors on stilts entitled “Don Juan’s Heart” – exhibited in nearly two hundred Polish cities, spectacle “Circo Amaro” steeped in oriental mysticism, and an outdoor spectacle for children entitled “Graal”.


INIMA LUI DON JUAN

Inima lui Don Juan este un spectacol magnific, bazat pe legenda infamă a lui Don Juan, un iubit seducător și necredincios, ale cărui cuceriri sexuale au provocat atât de multă confuzie și indignare, cât și gelozie. Povestea îl descrie pe Don Juan ca pe un om pasional și, totuși, un singuratic în căutarea sentimentelor adevărate. În același timp, el pare a fi un om impulsiv și impetuos, care nu va recunoaște niciodată înfrângerea. Încăpățânarea lui este cea care duce în cele din urmă la căderea lui și îl va duce în iad. Va reuși să-i convingă pe persecutorii săi de moralul său? Spectatorii pot admira arta mersului pe picioroange, decorul minunat, viu și futurist (dominat de roșu infernal negru, alb și simbolic), precum și ingenioasele măști artizanale. Muzica clasică deosebită însoțește spectacolul de la un capăt la celălalt, purtând spectatorii prin pasiunile sufletului uman. Toate caracteristicile de mai sus se combină pentru a oferi o experiență de neuitat inspirată de teatru, balet și dramă medievală. Spectacolul „Inima lui Don Juan” se poate lăuda cu efecte vizuale și alte atracții, cum ar fi luptele cu mâinile goale, fumul și dansul pe picioroange.

«»

THE HEART OF DON JUAN

The Heart of Don Juan is a magnificent performance based on the infamous legend of Don Juan, a seductive and unfaithful lover, whose sexual conquests aroused as much confusion
and indignation as it did jealousy.
The story depicts Don Juan as a passionate, yet lonely man in search of true unpretentious feelings. At the same time, he appears to be an impulsive and impetuous man, who would never admit defeat. It is his pertinacity that eventually leads to his downfall and takes him down to hell. Will he manage to convince his persecutors of his morals?
The viewers can admire the artistry of stilt walkers, the wonderfully vivid and futuristic scenery (dominated by black, white and symbolic infernal red), as well as skilfully crafted masks. Beautiful classical music accompanies the show from the very beginning to the very end, taking the viewers through the passions of human soul. All the above features combine to provide an unforgettable experience inspired by theatre, ballet and medieval drama.
The Heart of Don Juan street show can boast visual effects and other attractions such as hand-to-hand fighting, smoke and stilt dancing.