Site Overlay

Theater Company Gabyun

Fondată în 1999, Compania de Teatru Gabyun și-a sărbătorit cea de-a 20-a aniversare în 2018, ca instituție profesionistă de teatru. Gabyun luptă să descopere un nou limbaj teatral, începând prin modernizarea spectacolelor clasice și prin crearea de piese coreene originale, precum Hyehwa-dong Nr.1, cea de-a treia companie de teatru a unui cerc literar de la începutul anului 2000. În 2010, Gabyun a produs spectacole pentru a dezvolta un nou limbaj teatral, bazat pe îmbinarea mutuală a artei cu tendințele populare.

«»

Established in 1999, Theater Company Gabyun celebrated its 20th anniversary in 2018 as an expert theater organization. Gabyun strived to discover a new theaterical language, starting with modernizing the classic performances and creating Korean original plays, as Hyehwa-dong No.1’s third theater company of a literary coterie at the beginning of 2000s. In 2010s, Gabyun has been producing performances to develop a new type of theatrical language based on the mutual fusion of artistry and popular appeals.


FAMILIA LEAR

Regele Lear dorește să le lase moștenire celor trei fiice ale sale tronul și să trăiască restul vieții în grija lor. Lear le cere acestora să-i spună cât de mult îl iubesc, ca să împartă regatul în trei părți egale pentru fiecare copil. Celor două fiice care și-au piperat confesiunea cu exagerări, le-au fost dăruite părți ale regatului. Însă Cordelia, cea mai tânără, care a considerat că nu-i nimic de spus, căci dragostea sa pentru tatăl ei era ceva atât de evident, este alungată. Apoi cele două fiice care au exagerat încep să se întoarcă împotriva lui Lear, care devine, cu fiecare zi, din ce în ce mai slăbit. În fața morții, Lear își amintește greșelile din trecut. 

«»

FAMILY LEAR

Lear wishes to entrust civil affairs and regal powers to his three daughters, and to live the rest of his life in their support. Lear requests his three daughters a verbal confirmation of their love for him, to divide the kingdom in three equal sections for each of his children. Two daughters, who spiced their speech with exaggeration, were given their parts of the kingdom. Yet Cordelia, the youngest, who replied that there was nothing to be said, as her love for her father was something so obvious, gets banished. Afterwards the two daughters who replied in exaggeration begins to turn away from Lear, who starts to grow weaker and weaker day by day. Lear, in facing death, reminisces the past.