Site Overlay

Yafit Levi

Yafit Levi, în vârstă de 36 de ani, este o actriță și creatoare independentă. Absolventă a învățământului superior la „Body Theater”, o școală de teatru fizic bazată pe metoda lui Jacqus Lecoq. Are o diplomă de licență în teatru de la Universitatea din Tel Aviv și a studiat dramaturgia în unul dintre teatrele cu cel mai bogat repertoriu din Israel – „Bet Lesin”. A primit o bursă de studii ca actor creativ din partea Fundației Culturale America-Israel. A jucat în mai multe spectacole în diferite teatre. Ca scriitoare, a scris mai multe piese, șapte dintre acestea fiind puse în scenă în diverse teatre din Israel.

«»

Yafit Levi, 36 years old, is an individual creator and actress. Graduate of the higher education „Body Theater”, a physical theater school by Jacqus Lecoq method. She has a bachelor’s degree in theater at the Tel Aviv University, and also learned playwriting in one of the biggest reportorial theaters in Israel – ”Bet Lesin”. Received a scholarship to continue studying as a creative actor from the America-Israel Cultural foundation. Acted in many performances in different theaters. As a writer, she wrote many plays and seven of them went up on stage in Israel in different frameworks.


FUMÂND CA UN BĂRBAT

„Fumând ca un bărbat (Smoke Like a Man)” este o monodramă bazată pe viața artistei Frida Kahlo. Acest spectacol de teatru fizic dezvăluie fațete din viața unei femei complexe, sociabile, independente și rebele. O femeie care a încălcat codurile normelor sociale, s-a confruntat cu probleme de identitate și de gen, de la politică la artă și a pregătit calea pentru multe femei în anii următori.

„Imediat ce medicii au informat-o că piciorul ei trebuie amputat, Frida a fugit în camera ei și s-a închis înăuntru. Trecând prin durerea fizică și furtuna emoțională, simțindu-se ca și cum pereții camerei se strângeau în jurul ei, în timp ce doctorii băteau în ușă, Frida se eliberează, mental, printr-o călătorie de răfuială cu corpul său bolnav și cu convențiile sociale în care a fost crescută. Între viață și moarte, senzuală și enigmatică ca întotdeauna, artista revoluționară Frida Kahlo se îmbarcă într-o călătorie puternică pentru a se împăca cu trupul distrus în care este întemnițată și cu convențiile societății în care a fost crescută”.

«»

SMOKE LIKE A MAN

„Smoke Like a Man” is a monodrama based on the life of the artist Frida Kahlo. This physical theater show reveals facets from the life of a complex opinionated, independent and rebellious woman. A woman who broke the social norm codes, dealt with identity and gender issues, from politics to art, and bravely paved the way for many women in years to come.

„Moments after the doctors informed her that her leg must be amputated, Frida ran to her room and locked herself inside. Going through the physical pain and an emotional storm, feeling as if the rooms’ walls were closing in on her, while the doctors are pounding on her door, Frida mentally escapes into a journey of reckoning with her sick body and the social conventions she was raised into. Between life and death, as sensual and enigmatic as always, the groundbreaking artist Frida Kahlo embarks on a powerful journey to come to terms with the broken body in which she is imprisoned and with the conventions of the society in which she was raised.”